De vmbo-opleiding duurt 4 jaar.

Bij de overgang van het tweede naar het derde leerjaar kiezen de leerlingen een sector die gericht is op bepaalde doorstroommogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Iedere sector bestaat uit:

  • een verplicht gemeenschappelijk deel
  • een sectordeel (keuze uit: techniek, zorg & welzijn, economie en groen)
  • een aanvullend vrij deel, waarin minimaal twee vakken moeten worden gekozen