Afspraken betreffende ‘gezonde school en genotmiddelen’ BC Broekhin Jenaplan Swalmen-Reuver.

A. Tabak, Alcohol en alle andere verslavende/stimulerende middelen

 1. Tabakgebruik
  De school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daarin niet gerookt worden. Dit met uitzondering van die plaatsen die daar speciaal voor zijn aangewezen. Voor de leerlingen geldt een algeheel rookverbod.
 2. Alcoholgebruik
  Omdat alcohol belemmerend werkt bij werk en leren, wordt op school geen alcoholhoudende drank gebruikt. Dit houdt uiteraard in, dat men ook niet onder invloed van alcohol op school kan verschijnen. Ook het in bezit hebben of verhandelen van alcoholische dranken is op school niet toegestaan.
 3. Gebruik van cannabis (hasj of marihuana) en alle andere verslavende/stimulerende middelen.
  Omdat ook het gebruik van cannabis (drugs) niet past in een onderwijs situatie, is het op school niet toegestaan bovengenoemde middelen in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen (dealen).

B. Maatregelen bij overtreding.

 1. Overtredingen van dit reglement worden altijd gemeld aan de directie van de school.
 2. Te nemen sancties zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding van het reglement Genotmiddelen.
 3. Bij geconstateerd dealen op school volgt in principe altijd verwijdering van school.
 4. Bij geconstateerd gebruik van alcohol en of drugs wordt door het begeleidingsteam een gesprek gevoerd met betrokkene(n).
  – Vervolgens wordt een bij de situatie passende maatregel genomen.
  – Begeleiding zal in deze situatie een belangrijke rol spelen.
 5. Zet de leerling het in onder 4 genoemde gedrag voort, dan kan dit leiden tot schorsing of zelfs verwijdering van de school.

C. Individuele begeleiding.
Begeleiding op school is mogelijk, als het om een eenvoudig probleem gaat. Zonodig wordt externe hulp ingeroepen of wordt hiernaar verwezen.

 
D. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur.

Noot:
Deskundigheidsontwikkeling.
De school moet mogelijkheden creĆ«ren voor mentoren en leerlingenbegeleiders om de nodige deskundigheid op te bouwen. Het leren “Signaleren en Begeleiden” t.a.v. gebruik van genotmiddelen vormt een vast aandachtspunt in het nascholingsplan, dat jaarlijks wordt vastgesteld.