Als je gepest wordt kun je altijd bij je mentor of vertrouwenspersoon terecht op school. Deze mensen zullen je proberen te helpen en zullen je altijd steunen.
Algemene regels geldend voor de hele school:

 • Je accepteert een ander zoals hij of zij is.
 • Je sluit een ander niet buiten van activiteiten.
 • Je beoordeelt elkaar niet op het uiterlijk.
 • Je beoordeelt elkaars kleding niet.
 • Je beoordeelt elkaars schoolresultaten niet.
 • Je beoordeelt elkaars vriendjes of vriendinnetjes niet.
 • Je komt niet zonder toestemming aan andermans spullen.
 • Je scheldt of lacht een ander niet uit en je verzint geen bijnamen.
 • Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
 • Je roddelt niet over anderen.
 • Je laat elkaar met rust en bemoeit je niet teveel met andere klasgenoten.
 • Je doet niet mee met pesten.
 • Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.
 • Als je zelf ruzie hebt, praat je het eerst zelf uit. Lukt dat niet, dan meld je dat bij je mentor.
 • Wordt er iemand gepest, dan vertel je dat aan je mentor. Dat is dan geen klikken!!!
 • Je helpt elkaar als iemand hulp nodig heeft.
 • Je mag een andere mening hebben.
 • Je bent eerlijk.
 • Je luistert naar elkaar.
 • Je aapt niet na.
 • Je pest niet om vrienden te krijgen.
 • Nieuwkomers op school worden goed ontvangen en opgevangen in de groep.

Deze regels gelden op school en daarbuiten.

Groepsregels:
Naast deze algemene regels kunnen er in elke groep door de leerlingen en de mentor nog andere regels worden vastgesteld. Tijdens het mentoruur kan hier aandacht aan geschonken worden. Ook kan er een anti-pestcontract opgesteld worden.