De opzet van de groepenindeling van jaar 1 en jaar 2 ziet er als volgt uit:

Stamgroepen
Alleen leerlingen van dezelfde stamgroep, b.v. stamgroep 4 eerstejaars en stamgroep 4 tweedejaars.
Stamgroeplessen worden gegeven voor de vakken:
• aardrijkskunde
• geschiedenis
• maatschappijleer
• informatiekunde
• techniek
• tekenen
• muziek
• lichamelijke oefening
• handvaardigheid
• verzorging
Basisgroepen
Alleen eerstejaars van verschillende stamgroepen, in een klas van +/- 22 leerlingen.
Alleen voor de cognitieve vakken:
• Nederlands
• Engels
• Duits
• Frans
• wiskunde
• natuurkunde
• biologie
• economie (2e jaar)


Keuzegroepen
Groepen van leerlingen die eenzelfde keuze hebben gemaakt.
Dit geldt voor de vakken:
• textiele werkvormen
• dans
• audio/video
• plant- en dierverzorging
• handvaardigheid
• tekenen
• muziek
• drama (Reuver)
• Frans
• Duits

In het eerste jaar hebben alle vakken nog allemaal hetzelfde niveau. In het tweede jaar vindt er uitsplitsing plaats naar hoger of basisniveau. Remediale hulp
Dit zijn kleine groepen leerlingen met een diagnose of leerlingen die problemen ervaren door significante achterstand bij de niveauvakken. Door de kleine groepen kan er meer aandacht worden geschonken aan het probleem. De duur van deze ondersteuning is afhankelijk van de vooruitgang waarbij de RT’er bepaalt hoelang de ondersteuning duurt.