In ons leven maken we allemaal periodes mee waarin het even niet gaat. De omgeving stelt eisen aan je die haalbaar zijn, maar op dat moment even niet. De redenen kunnen divers zijn. Het gevolg is vaak hetzelfde: passende ondersteuning is noodzakelijk.

Binnen de schoolloopbaan kan een leerling ook in zo’n fase terecht komen. Door een specifieke zorgvraag, een langdurige ziekte, een onvoorzien voorval binnen de familie of om welke reden dan ook: het gaat even niet in de klas. Soms zijn leerlingen goed in staat dit zelf aan te geven. Ook kan het zijn dat de leerling met een gedragsverandering laat zien dat hij of zij extra steun nodig heeft. Deze gedragsverandering is soms klein en minder opvallend (je meer terugtrekken) of heel expressief (naar buiten toe gekeerd).

De samenwerking met ambulante diensten, het samenwerkingsverband Roermond en omgeving, en onze school heeft geleid tot de inrichting van een ondersteuningsruimte/ondersteuningstraject. Een tijdelijke voorziening, een pilot, om leerlingen gedeeltelijk of volledig een schoolse opvang te bieden. Daar waar de leerling succesvol in de klas kan functioneren, zal hij de lessen regulier blijven bijwonen. Daar waar dit niet of onvoldoende kan, zal hij in de ondersteuningsruimte werken aan schoolse taken, en vooral ondersteuning krijgen op maat. De ondersteuning is erop gericht om weer volledig in de klas te kunnen functioneren. Niet alleen onze eigen docenten en leerlingbegeleiders bieden de benodigde hulp. Onze ambulante begeleiders en externen zullen gezamenlijk onze leerling terugbegeleiden naar de les.

Natuurlijk zal ook de leerling zelf een stuk inzet moeten tonen. Samen met zijn individuele begeleider stelt hij doelen op die op korte termijn haalbaar zijn. Regelmatige evaluatie en bijstellen hoort bij het te doorlopen traject. De ouders worden actief betrokken, waar nodig, bij het proces. Zo ontstaat een driehoek van samenwerking tussen leerling, ouders en ondersteuner(s) die leidt naar een succesvol afsluiten van het traject. Een traject waar de leerling zijn verdere schoolloopbaan en leven baat bij kan hebben.

Binnen school bepalen de leden van de leerlingbegeleiding in samenspraak met de teamleiders over de toelating tot het ondersteuningstraject.

Leerlingen die uit de klas worden gestuurd vanwege ongewenst gedrag zonder hulpvraag behoren niet tot de doelgroep.