Algemeen
Het vak scheikunde heeft een nieuwe naam gekregen: Nask2. Bij de doorstroom naar mbo-opleidingen zoals procesoperator of laborant is dit vak van groot belang. NaSk2 is een keuzevak in de bovenbouw van de theoretische en gemengde leerweg.  In het derde jaar krijgen de leerlingen drie uur les per week; in het vierde jaar worden dit vier uur. Hierbij wordt de methode NOVA gebruikt: een van de meest gebruikte methoden in het Nederlandse onderwijs.

Met scheikunde kun je allerlei nieuwe stoffen maken. Ook stoffen die niet in de natuur voorkomen. Enkele voorbeelden zijn:
• Het maken van glas uit zand.
• Het maken van plastic uit aardolie.
• Het maken van alcohol uit suiker en/of zetmeel.

In het vak scheikunde kun je kennis en informatie op een interessante manier overbrengen door middel van proeven. Proeven maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van de lessen.