Muziek haalt het mooiste uit een kind!
Muziek zorgt voor geluk, plezier en een goede sfeer in de klas maar voor nog veel meer dan je waarschijnlijk denkt…

Muziek maakt slim!
De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van muziek op de ontwikkeling van het kind.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat muzikale vorming een positief effect heeft op een groot aantal vaardigheden zoals: taal en rekenen, luisteren, concentratie en motoriek. 
Muziek verbetert de samenwerking tussen de twee hersenhelften waardoor kinderen creatiever worden en beter leren omgaan met emoties en stilstaan bij wat de ander voelt.
Als leerlingen muziek maken, moeten ze rekening houden met elkaar. Dat heeft een positief effect op het contact en samenwerking van leerlingen onderling. Door samen muziek te maken, leren de leerlingen op een heel natuurlijke manier rekening met elkaar te houden. Wat of wie je bent, telt in de muziekles niet meer mee.

Muziek in de klas!
Muzikale vorming vinden wij als school belangrijk omdat we daarmee echt bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.

School ft. The Rock Station!
Om de muzieklessen zo effectief mogelijk te maken is onze school een uniek samenwerkingsverband aangegaan met muziekschool The Rock Station in Reuver.
De leerlingen krijgen op locatie van de Rock Station muziekles van een aantal professionele docenten ieder met hun eigen vakgebied.
Daarbij kunnen ze kiezen uit een aantal disciplines zoals gitaar, keyboard, zang, slagwerk en dans. In de toekomst gaan we deze keuzemogelijkheden zeker nog verder uitbreiden.

Talent ontdekken en ontwikkelen!
De leerlingen ontdekken en ontwikkelen hier hun talent en zijn meest praktisch bezig met muziek. Ook is er aandacht voor het notenschrift en muzikale begrippen.

Ouders en verzorgers!
Een aantal keren per schooljaar presenteren de leerlingen wat ze geleerd hebben en kunt u de muzieklessen bezoeken.