Het gebruik van mobiele telefoons (e.d.) is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Dit dwingt ons om goed na te denken over het gebruik en de bijbehorende regels. Na overleg met leerlingen, ouders en werknemers hanteert de school de volgende regels en bijbehorende maatregelen:

  • Mobiele telefoons, geluid- en beelddragers en bijbehorende attributen zijn niet toegestaan in het klaslokaal tenzij door de docent uitdrukkelijk toestemming is verleend.
  • Het gebruik van mobiele telefoons (e.d.) mag voor anderen tot geen enkele last of overlast leiden (geluid, foto’s, filmpjes e.d.)
  • Overtreding en/of misbruik wordt bestraft.

Maatregelen:

  • Bij overtreding van de regels wordt de telefoon (e.d.) ingeleverd bij de docent. De docent geeft de telefoon af bij het afgesproken centrale punt en noteert de inname op de communicatiekaart en in Magister (digitaal leerlingvolgsysteem).
  • Indien de leerling weigert de aanwijzing van de docent op te volgen, kan lesverwijdering volgen. De leerling meldt zich dan direct bij de balie.
  • Bij herhaling van inname neemt de school contact op met de ouders.
  • In uitzonderingsgevallen beslist de schoolleiding.
  • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging aan of kwijtraken van één van de bovengenoemde voorwerpen.

Tot slot:

  • Onze medewerkers hebben een voorbeeldfunctie.
  • De school is voornemens het beleid m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons (e.d.) regelmatig te evalueren met medewerkers, ouders en leerlingen