Mentoraat is in de begeleiding rond de leerling aan het BC Broekhin Jenaplan Swalmen-Reuver de centrale figuur, waarbij de mentor vaak tevens vakdocent is. De mentor heeft een spilfunctie in het begeleidingsproces. Dat heeft niet alleen betrekking op het leerproces. Hij of zij zal ook waken over het welbevinden van de leerling. De mentor kan bij het uitvoeren van zijn taak gebruik maken van de overige gespecialiseerde begeleidingsfunctionarissen in de school. Tijdens een individueel of gezamenlijk mentoruur worden mogelijke knelpunten besproken en aangepakt.