De mediatheek in het schoolgebouw is de plaats waar het ‘studiehuis”, zoals dat in de leerwegen van het vmbo bedoeld is, het meest tot zijn recht komt. Ruim 40 computers staan er ter beschikking van de leerlingen. Iedere computer is uitgerust met moderne software met algemene kennis en vakinhouden. Bovendien heeft elke computer een internetaansluiting, zodat ook informatie van buiten geraadpleegd kan worden.

Verder staan er in de mediatheek conferentietafels, waaraan de leerlingen op gedempte toon groepswerk kunnen verrichten. Er zijn werkplekken om individueel te werken en duoplaatsen voor samenwerking. Een gedeelte van de mediatheek is ingericht als bibliotheek. Hier kunnen boeken voor Nederlands en de moderne vreemde talen geleend worden. Ook naslagwerken voor de zaakvakken en de natuurwetenschappen kunnen ingezien worden.