De school kent een grote democratische opbouw. Van belang is het te weten wie allemaal belanghebbenden zijn in de school. Dit zijn op de eerste plaats natuurlijk de kinderen, want zonder kinderen is geen sprake van een school. een groep belanghebbenden noemen wij een geleding. Wij kennen dus de geleding leerlingen. Zo kennen wij nog een aantal geledingen, bijvoorbeeld de geleding ouders. Zij zijn zoals wij al eerder hebben geconstateerd, immers ook belanghebbenden. Verder kennen wij de geleding personeel, dat is immers ook een partij op school. Elk van de geledingen vertegenwoordigt zijn achterban in de Medezeggenschapsraad. In het bedrijfsleven noemen wij dit een Ondernemingsraad. In de Medezeggenschapsraad komen alle mogelijke zaken aan de orde die gaan over het wel en wee van de school. Voor sommige voorstellen van directie en/of bestuur zal de MR zijn toestemming moeten geven, anders gaat de zaak niet door.

In de MR van onze school zijn de locaties Roermond en Swalmen-Reuver van BC Broekhin vertegenwoordigd. Onze locaties Swalmen & Reuver zijn als volgt vertegenwoordigd:
• 4 zetels voor de geleding personeel
• 3 zetels voor de geleding ouders
• 1 zetel voor de geleding leerlingen

De locatie Roermond kent eenzelfde vertegenwoordiging. De totale MR bestaat dus uit 16 leden.

Het mag duidelijk zijn, dat uit het bestuur van de ouderraad de vertegenwoordigers namens de ouders kunnen komen. Strikt genomen hoeft dit natuurlijk niet, immers bij verkiezingen die hiertoe georganiseerd worden, kunnen zich uiteraard ook ouders kandidaat stellen, die niet in het bestuur van de ouderraad zitten.