De maatschappelijke stage is bedoeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs met het doel te ervaren hoe leuk het is iets voor een ander te doen. Tijdens de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. De  ervaringen laten zien dat leerlingen die stage gelopen hebben meer zelfvertrouwen hebben, meer respect voor anderen krijgen en zich bewuster zijn van hun omgeving. Tevens leert dit hun zich te ontwikkelen tot actieve burgers. De maatschappelijke stage kan raakvlakken hebben met vele onderdelen van de samenleving. Het kan gaan om activiteiten van zorg en welzijn, buurtwerkzaamheden, activiteiten rond sport en cultuur, activiteiten gericht op een duurzaam milieu. Daarom wordt er vanuit diverse vakken binnen de school aandacht besteed aan de maatschappelijke stage, op een manier die past bij het soort onderwijs. Veel scholen hebben maatschappelijke stage al opgenomen in het onderwijsprogramma. Zo heeft onze school al veel leerlingen die activiteiten ontplooien rond maatschappelijke stage. Er zijn leerlingen die regelmatig helpen bij activiteiten in Bösdael in Reuver en helpen bij de crea-middagen van de basisscholen in Swalmen.

Samenwerking en stageplek
BC Broekhin Jenaplan werkt samen met Wel.kom. Zij bemiddelen in de zoektocht naar een geschikte stageplek. Leerlingen kunnen intekenen op het aanbod van de vrijwilligerscentrale, via www.llzktpl.nl. Het is belangrijk dat de leerling, alvorens zich in te schrijven, goed controleert en overleg pleegt of hij/zij op die specifieke tijden wel aanwezig kan zijn. De meeste stageplaatsen zullen in de omgeving van school zijn. Afhankelijk van de stageplek verschillen de werktijden. Het is mogelijk dat er op korte termijn al aan de stage begonnen wordt of pas later in het jaar. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar hun stageplek en zij moeten zich uiteraard houden aan de daar geldende regels. Stages vinden buiten het reguliere lesrooster plaats, zodat er in principe geen vaklessen of onderwijsactiviteiten hoeven uit te vallen. Tijdens de stage en in de opdrachten zal aandacht worden besteed aan competenties als samenwerken, opkomen voor jezelf, werken in een rol, verantwoordelijkheid nemen, andere mensen helpen, zorgen voor het milieu en de leefomgeving, iets organiseren.