De schooldecaan

De schooldecaan ondersteunt de mentor bij het voorbereiden van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers op het kiezen van een geschikte vervolgopleiding of beroep.

Wie een verantwoordelijke studie- of beroepskeuze wil maken, zal moeten weten waartussen men kan kiezen. 

Het decanaat wil de leerlingen bij dit groeiproces van dienst zijn en tracht dit doel te bereiken door:

  • het beschikbaar stellen aan de leerlingen van documentatie over middelbaar beroepsonderwijs en over de beroepen die daar mee samenhangen;
  • het houden van inleidingen over school- en beroepskeuze;
  • het organiseren van voorlichtingsavonden;
  • het mede organiseren van beroepskeuze- en belangstellingonderzoek;
  • het voeren van reflectiegesprekken met leerlingen.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Uit onderzoek blijkt dat LOB-activiteiten belangrijk zijn, maar dat de activiteiten die leerlingen uitvoeren samen moeten komen in reflectiegesprekken, gesprekken waarin de toekomst van de leerling centraal staat.

Goed zelfbeeld

Om een goede keuze te kunnen maken, moet de leerling een goed zelfbeeld hebben en weten of het werk dat in de toekomst op hem wacht ook echt bij hem past.

Leerlingen kiezen hun vervolgopleiding blijkbaar voornamelijk op basis van afstrepen. Als alles weggestreept is wat ze niet willen, blijft de juiste keuze vanzelf over.

Een negatieve keuze dus.

Dat dit niet de juiste weg is, blijkt uit het gegeven dat velen snel van studierichting veranderen of zelfs helemaal stoppen met studeren. Een realistisch beeld van het werk dat bij de gekozen opleiding hoort is er niet. Het blijkt dan ook dat de leerlingen geen goed beeld hebben van wat hun eigen talenten en sterke kanten zijn.

Met reflectiegesprekken willen we dat de leerlingen inzicht krijgen in zichzelf.

  • Wie ben ik (zelfbeeld)?
  • Wat wil ik (interesse)?
  • Wat kan ik (mogelijkheden)?
  • Waar ga ik voor (ambities)?
  • Waar sta ik voor (overtuigingen en motieven)?

Reflectiegesprekken spelen in het maken van de goede keuze een cruciale rol.