Op onze school functioneert al enkele jaren een leerlingenraad. Deze bestaat uit een aantal leerlingen dat regelmatig bij elkaar komt om te praten over de gang van zaken op school. Daarbij komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals: pesten, de frisdrankautomaat, het lesrooster en extra activiteiten.

De doelstelling van de raad is een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer op school. Dit is belangrijk omdat een goede en prettige sfeer ook van invloed is op de prestatie van de leerling.
Als lid van de leerlingenraad moet je je bewust zijn van het feit dat je het algemeen belang dient.

Wil je iets veranderen op school, meldt dat bij een lid van de raad. Bij de eerstvolgende bijeenkomst wordt dit besproken. In overleg met de directie wordt bekeken wat haalbaar en te realiseren is.