Algemeen.
Binnen de sector economie is handel & verkoop het praktijkvak voor de leerlingen uit de gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg. Met name leerlingen die in het vervolgtraject kiezen voor de richting handel, administratie, grafisch onderwijs en toerisme op het mbo bevolken deze afdeling.
Het vak handel & verkoop kent zowel theoretische als praktische componenten. Voorbeelden van de eerstgenoemde component zijn de bedrijfseconomische aspecten rond de handel en verkoop. Tevens schenken we extra aandacht aan de rekenvaardigheden die hieraan ten grondslag liggen. Binnen het praktijkgedeelte staat het werken in de winkel centraal. Belangrijke onderdelen zijn: goederenverwerking, kassa, verkoop en detailhandelsmarketing.
Alle onderdelen worden getoetst op het CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen). Dit examen, dat ongeveer 300 minuten in beslag neemt, wordt in april reeds afgenomen en dient als voorloper op de overige examenvakken die in mei worden getoetst.

De leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg gaan in het vierde leerjaar één of, als het lesrooster dat toelaat, twee dagdelen per week op stage. Dit staat los van de 2 weken blokstage in leerjaar 3 en 4.
Zoals bij alle praktijkvakken krijgen de bb-leerlingen beduidend meer lesuren in het vak dan de kb-leerlingen en deze weer meer uren dan de gl-leerlingen. Dit impliceert dat een leerling die kiest voor de gemengde leerweg een hoge mate van zelfstandigheid in zijn/haar leerstofplanning en stofverwerking aan de dag dient te leggen.
In alle leerwegen wordt er veel gebruik gemaakt van de computer.

De methode heet Tendens en gaat uit van een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de leerling.
Een bronnenboek levert de theoretische achtergronden, terwijl in de diverse werkboeken behorende bij de thema’s een diversiteit aan opdrachten uitgevoerd dient te worden.