Algemeen

Oude gebouwen en auto’s, Wereldoorlog I, het ontstaan van je woonplaats, het Romeinse Rijk, Wereldoorlog II, de Russische Revolutie, het oude Egypte met zijn piramides, de Nederlandse koloniën, de Cubacrisis, de atoombom op Hiroshima, waar komt jouw naam vandaan, de Jodenvervolging, de Koude Oorlog en namen als Stalin, Karel de Grote, Hitler, Willem van Oranje, Churchill, Anne Frank, Julius Caesar, koningin Wilhelmina, enz. enz.
Vind je één van bovenstaande onderwerpen interessant, dan is geschiedenis absoluut een schitterend vak voor jou. Door naar de geschiedenis te kijken, kunnen we het heden vaak beter begrijpen en daarvan kunnen we weer leren voor de toekomst.
In het vak geschiedenis gaat het bij ons allang niet meer alleen over feiten en jaartallen uit je hoofd leren. Het is veel meer een vak geworden waarbij je met allerlei vaardigheden en hulpmiddelen naar een eindresultaat toewerkt. Hoe kun je bijvoorbeeld YouTube, internet, bronnen, kaarten of grafieken gebruiken om tot een logische conclusie te komen?
Sinds het schooljaar 2007-2008 wordt in de onderbouw het vak geschiedenis geïntegreerd aangeboden met de vakken aardrijkskunde en maatschappijleer. We noemen dit het leergebied Mens en Maatschappij (M en M). Bij het leergebied M en M worden onderwerpen vanuit verschillende perspectieven behandeld.
In de bovenbouw wordt het vak geschiedenis, met het oog op het eindexamen, apart
aangeboden. Tijdens deze twee leerjaren worden de examenonderwerpen behandeld.
We gebruiken voor alle leerjaren de methode “MeMo”.