Bij de invulling van het excursiebeleid wordt steeds meer aansluiting gezocht bij de leerwegen.

De excursies moeten een verlengde zijn van wat er in de lessen wordt aangeboden en ze moeten bijdragen tot een beter begrip van de lesstof. Daarnaast mag het sociale aspect zeker niet ontbreken.