Algemeen

De leerlingen oefenen met de vier vaardigheden: lezen, kijken/luisteren, schrijven en spreken.
Deze vaardigheden worden op een manier behandeld zoals de taal in het dagelijks leven voorkomt en die dus voor de leerlingen herkenbaar is. We proberen zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen te blijven. Op deze manier werken we in de onderbouw naar een niveau waarmee de leerlingen in leerjaar 3 en 4 in staat moeten zijn het school- en centraal examen met een goed resultaat af te leggen.

Engels is een verplicht vak voor alle leerlingen. Dit geldt voor alle leerjaren.

We werken met de methode Go For It!
Deze methode sluit qua onderwerpen, opdrachten en niveau uitstekend aan bij wat we willen bereiken met onze leerlingen. Het is een erg complete methode met een goed gestructureerde indeling. Leerjaar 1 t/m 3 heeft een tekstboek, met de woorden, zinnen, grammatica en teksten, en een werkboek met opdrachten.
Leerjaar 4 heeft een tekstboek, met woorden, zinnen, grammatica en teksten, en twee werkboeken, waarvan één de opdrachten bij de hoofdstukken bevat en de ander alle 4 de vaardigheden behandelt.
Los van de methode is er ruimte voor ICT en extra opdrachten.