Algemeen

We willen de leerlingen vertrouwd laten raken met de Duitstalige landen, de Duitse taal, de Duitse gebruiken en de Duitse mensen.

Wij doen dat d.m.v. de volgende onderdelen:
• Sehen
• Sprechen
• Schreiben
• Lesen (tekstverklaren)
• Hören
• Grammatica
• Wörterliste (idioom)
• Landeskunde
• Praktische opdrachten

Dat doen wij met behulp van o.a. de volgende onderdelen:
• Salzgitter heute (de lesmethode voor Duits)
• Cd-roms met luister- en spreekoefeningen
• Dvd’s met kijk- en luisteroefeningen
• Lesedossier (leesboekjes en korte teksten)

We starten met Duits in leerjaar 1 voor alle leerlingen.
In leerjaar 2 en 3 zetten we dat voort.
In de loop van leerjaar 3 kan de leerling aangeven of hij/zij in het vierde leerjaar Duits als examenvak kiest.