“Jenaplanscholen zijn broedplaatsen van democratisch burgerschap en sociale integratie. Burgerschap hoeft daar niet als vak ingevoerd te worden.”
(Uit: “Mensenkinderen”, het tijdschrift voor jenaplanscholen (maart 2010))

Daarmee zou onze school genoegen kunnen nemen, maar de school wil deze algemene stelling concretiseren. Door de visie van school die de leerlingen verantwoordelijk maakt (denk ook aan de visie op mediƫrend leren), wordt gewerkt aan bewustwording van het kind. Bewustwording van verantwoordelijkheid die voor burgerschap en sociale interactie van groot belang is. Onze school neemt verantwoordelijkheid in de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen bij hun maatschappelijke betrokkenheid. BC Broekhin Jenaplan Swalmen-Reuver geeft in de onderwijspraktijk uiting aan haar verantwoordelijkheid op de volgende wijze:

Samenhang in en betrokkenheid bij activiteiten binnen school.

  • Elementen van burgerschap en integratie uit de leerstof bij met name Mens en Maatschappijvakken, maar ook bij de overige vakken.
  • Leerlingenraad.
  • Bevorderen sociale integratie door groeperingsvormen, organisatie van de stamgroepen.


Activiteiten buiten school, in de regio.

  • Maatschappelijke stage.
  • Excursies naar gemeente Roermond.
  • Bijwonen rechtspraak bij de Roermondse rechtbank.