Borging vsv-makelaars BC Broekhin

vsv: voortijdige schoolverlater

Wanneer is een leerling een vsv’er?

  • Je opleiding (school) verlaten zonder startkwalificatie.
  • Een startkwalificatie is gelijk aan een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma minimaal niveau twee.


Doelstelling:
Het voorkomen van het voortijdige schoolverlaten bij de overstap van vo naar het mbo/hbo en het inventariseren van eventuele risicoleerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen in het vo en het mbo/hbo.

Om dat doel te realiseren is het belangrijk dat er een brede inventarisatie plaats vindt via de decanen, teams (mentoren) en ZAT van het vo, hiervoor wordt een universele preventielijst gehanteerd waarin alle mogelijke vsv’ers geplaatst kunnen worden.

Naast de brede inventarisatie is het van belang dat in het vierde leerjaar van het vmbo en het examenjaar van havisten en vwo’ers een start wordt gemaakt met het in kaart brengen van eventuele risicoleerlingen. Bij de leerling-besprekingen rond november/december zou het risico van voortijdig schoolverlaten punt van bespreking moeten zijn.

De vier indicatoren zijn:

  • De behaalde cijfers gekoppeld aan houding en inzet.
  • Verzuimstatus. Geoorloofd en ongeoorloofd.
  • Problemen in de huiselijke sfeer en of een diagnose .
  • Een zo vroeg mogelijk inzicht krijgen in de vervolgopleiding en de juiste loopbaankeuze.

    De vsv-makelaars zouden aan de hand van de boven genoemde indicatoren i.s.m.de leerlingbegeleiders (Swalmen/Reuver) en leerlingcoördinatoren (Roermond) de eventuele risicoleerling in beeld moeten brengen.

    De vsv-makelaar is een ombudsmanachtige functie waarin de risicoleerling centraal staat. Vanuit die gedachte is het maatwerk dat je moet leveren afgestemd op elke individuele leerling.