Handvaardigheid (HA), Tekenen (TE), Textiele werkvormen (TX)

In het leergebied kunst verbreden leerlingen hun kennismaking met kunstzinnige en andere culturele uitingen. Zij verkennen daarbij hun eigen productieve mogelijkheden. Ze leren bovendien oog te krijgen voor kunstzinnige en culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving en de diverse culturen in de wereld.
Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.
De leerlingen leren de mogelijkheden van de verschillende disciplines gebruiken. Er worden verschillende functies verkend: uitdrukken van eigen gevoelens en ervaringen, vorm geven aan verbeelding en leren communiceren door middel van beeld en taal. De leerlingen leren hun kunstzinnig werk op een toegankelijke wijze aan anderen te presenteren en erover te communiceren. Ook het ontwerpproces is een belangrijk onderdeel in het geheel. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen, dit vooral in de voorbereidende ontwerpfase.
Behalve zelf vorm te geven is kennismaken met de kunstzinnige uitingen van anderen ook van belang. Dat geldt voor het werk van medeleerlingen, maar ook voor dat van professionele kunstenaars. Leerlingen leren kunst te begrijpen en te waarderen. De leerling leert om mondeling op eigen werk en werk van anderen, o.a. van kunstenaars, te reflecteren.

Naast het productieve gedeelte van de beeldende vakken wordt ook de nadruk gelegd op het reflectieve gedeelte. Het gaat niet alleen om het maken van een werkstuk, dat qua vorm, techniek en materiaal goed in elkaar steekt, maar ook om het denkwerk daarbij, het probleemoplossend handelen tijdens het proces van de totstandkoming. De leerling komt tijdens het werk voor problemen te staan, die hij op zijn eigen manier en met hulp van docent en medeleerling probeert op te lossen. Hierbij wordt ook een link gemaakt naar hoe een kunstenaar of vormgever deze problemen zou oplossen. De wat, hoe en waarom vragen zijn ook voor de leerling uitgangspunt geworden.