Extra-activiteiten (activiteiten die niet direct in lesvorm plaatsvinden) vormen op BC Broekhin Jenaplan Swalmen-Reuver een essentieel onderdeel van het opvoedkundig en onderwijskundig beleid. Er zijn speciale functionarissen aangewezen die allerlei activiteiten organiseren, stimuleren en coördineren.

De aangeboden activiteiten buiten het normale lesprogramma kunnen worden onderverdeeld in de categorieën:
• excursies
• sport

Een aantal excursies en sportactiviteiten wordt geconcentreerd aangeboden op een drietal activiteitendagen verspreid over het schooljaar. Doelend op een plezierige werk- en leefsfeer wordt het beleid in deze breed gedragen.