Algemeen

Aardrijkskunde is een vak dat belangrijk is voor je algemene ontwikkeling. Met aardrijkskundige kennis kun je berichten in de media over gebeurtenissen in ons eigen land en andere landen beter plaatsen en begrijpen. In dit vak leer je oog te krijgen voor de inrichting en de veranderingen van de ruimte om je heen. Dat kan dichtbij zijn, bijv. de aanleg van de A73 in Midden-Limburg. Dit kan ook in een groter verband zijn, bijv. de uitbreiding van de Europese Unie, de milieuproblematiek of klimaatveranderingen. Door aardrijkskunde sta je bewuster in de wereld!
In dit vak gaat het allang niet meer alleen om kennis. Allerlei vaardigheden worden steeds belangrijker. Deze vaardigheden heb je nodig bij het verwerken van de vele informatie die in het dagelijkse leven op je afkomt. Hoe kun je kaarten, grafieken en tabellen lezen en gebruiken? Hoe lees je plannen voor de aanleg van een autobaan, de uitbreiding van jouw wijk of dorp?
Sinds het schooljaar 2007-2008 wordt in de onderbouw het vak aardrijkskunde geïntegreerd aangeboden met de vakken geschiedenis en maatschappijleer. We noemen dit het leergebied Mens en Maatschappij (M en M). Bij het leergebied M en M worden onderwerpen vanuit de drie verschillende perspectieven behandeld.
In de bovenbouw wordt het vak aardrijkskunde, met oog op het eindexamen, apart aangeboden. Tijdens deze twee leerjaren worden zes onderwerpen behandeld.
Vanaf schooljaar 2014-2015 gebruiken we voor alle leerjaren de methode “De Geo”.
Leerlingen van de theoretische, gemengde en de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen in het vierde leerjaar aardrijkskunde als eindexamenvak kiezen. In de sector Mens en Dienstverlening kan dit meestal ook door leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg.