Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML)

Welkom bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. 

Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.
SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op tien locaties:

-Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond en Niekée en NT2 in Roermond;
-BC Broekhin in Roermond, BC Broekhin Jenaplan in Swalmen en Reuver;
-Connect College in Echt;
-Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen.

SOML biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

Missie, visie en kernwaarden SOML

De missie van SOML is als volgt beschreven:

De SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders/verzorgers en leerlingen een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Medewerkers gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Bezoekadres:

Heinsbergerweg 180
6045 CK Roermond

Postadres:

Postbus 975
6040 AZ Roermond

College van Bestuur:                                                    

de heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter
de heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid 

Raad van Toezicht:                                                        

de heer drs. J.W.F.M. Knapen, voorzitter
mevrouw M.E. Wouterlood-van Pijlen, secretaris
de heer drs. J.M. Dijkman, lid
de heer drs. N.C.J. Hoenen, lid
de heer mr. F.L.J. van Vloten, lid

Meer informatie vindt u op de website: www.soml.nl

U kunt ook mailen naar: soml@soml.nl 

SOML is telefonisch bereikbaar via: 0475 – 322324.