B.C. Broekhin - gedragscode ict

Waarom een Gedragscode ICT ?

Deze ICT Gedragscode is hoofdzakelijk bedoeld voor medewerkers en leerlingen van
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).
De code is erop gericht het gebruik van ICT binnen SOML veilig, snel en betrouwbaar te houden.
Daarvoor is het noodzakelijk om met elkaar bepaalde gedragsregels af te spreken.

Klik hier om de gehele gedragscode te lezen / te downloaden.