B.C. Broekhin - Muziek (MU)

header-foto8

Algemeen

De ontwikkeling en verankering van muziekonderwijs in de totale opvoeding van kinderen zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als het leren van je eigen taal. Omgaan met muziek, muzikale educatie heeft een grote invloed op de gehele ontwikkeling van jonge mensen. Te denken valt daarbij o.a. aan concentratiebevordering, evenwichtigheid, samenwerking, luisterbereidheid, inlevingsvermogen, kennisverwerving, vergroten motorisch vermogen. Naast muzikale groei in ritme/metrum, techniek, gehoor, inzicht in stijlen is een kennismaking met bepaalde vaardigheden en instrumenten nodig om jezelf te ontwikkelen en talenten te ontdekken. Immers, net zoals bij lezen en schrijven, wordt er bij muziek een beroep op beide hersenhelften gedaan bij het leren spelen van muziek, namelijk de vertaling van iets dat op papier staat naar iets dat met motoriek bereikt moet worden.

De muzieklessen zijn zo ingericht dat iedere leerling op zijn of haar niveau eraan kan deelnemen.
Ongeacht kennis en ervaring of het ontbreken ervan worden alle kinderen gestimuleerd tot het maken van muziek en wordt er een basis gelegd m.b.t. het notenschrift en muzikale begrippen. De stof is opgedeeld in praktische luister- en speelopdrachten en een stukje theorie van het notenschrift.
Er wordt in de klas gezongen en keyboard gespeeld en verder behoort popinstrumentarium tot de mogelijkheden. In keuzelessen worden met name de vaardigheden uitgediept en geoefend. Er is dan meer tijd voor de praktijkkant van het vak.

 

 

rechts_05.jpg