B.C. Broekhin - Schoolgids

header-foto3

Download hier onze schoolgids 2017/2018.

 

Aanvulling op de schoolgids:

Extra vakantie oftewel luxe verzuim

Vakantie aan het plannen? Kijk goed in de schoolgids hoe de vakantie gepland staat, zeker wanneer u ook een kind heeft op een andere school.
Bedenk dan dat een dagje te vroeg vertrekken of later terugkomen een duur grapje kan worden.
Dit wordt namelijk luxe verzuim genoemd en hiervoor kan er een boete worden opgelegd aan de ouders/verzorgers door het openbaar ministerie.

Luxe verzuim, wat is dat nou precies? Dit is afwezigheid gekoppeld aan een schoolvakantie waarbij ouders/verzorgers hun kind(eren) eerder meenemen op vakantie of later terugkomen van vakantie.
Als een school vermoedt dat hiervan sprake is, is de school verplicht om een melding te doen bij de leerplichtconsulent van de gemeente.

Is een kind net de dag voor of na de schoolvakantie ziek gemeld, dan geeft de school dit ook door aan de leerplichtconsulent. De leerplichtconsulent controleert of het kind ziek thuis is.

Dus wanneer u zonder voorafgaande verkregen toestemming verlof neemt of bij ziekmelding net voor of na een schoolvakantie, zal er altijd een melding worden gedaan bij de leerplichtconsulent.
De leerplichtconsulent stelt dan een onderzoek in en kan u oproepen voor het opmaken van een proces verbaal.
Het proces verbaal gaat naar het openbaar ministerie die een boete kan opleggen of een dagvaarding kan sturen.

Wij, als school, hebben de plicht om u als ouders/verzorgers hierop te wijzen.

Verdere informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof en het aanvraagformulier kunt u krijgen bij de directie/teamleider.